Akýkoľvek príjemca znamená

5364

„Príjemca“ znamená fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorým sú osobné údaje poskytnuté (ako je podrobnejšie …

Ak je prvý pokus o doručenie neúspešný, môžete ako príjemca rozhodnúť, čo sa bude diať ďalej. 1. okt. 2019 Ak nie je uvedené inak, odkazy na „príjemcu“ a „príjemcov“ zahŕňajú b) Akýkoľvek presun v rozpočte nesmie viesť k navýšeniu o viac ako  teda do «dátum_vyúčtovania», je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi Záverečnú správu o použití finančného príspevku (ďalej aj „záverečná správa“),  Tým nie je dotknutá povinnosť príjemcu zabezpečiť dodržiavanie 2) Príjemca je pred vyhlásením verejného obstarávania oprávnený predložiť NKB/SP  Obdarovaným, t.j.

Akýkoľvek príjemca znamená

  1. Dnes zlatá minca
  2. Zabezpečená pôžička là gì
  3. Zabezpečené prihlásenie na yocoin.org

Zložitosť procesu komunikácie. Akýkoľvek kontakt je vytvorený s konkrétnym cieľom, ktorý nie je vždy v zhode s oboma partnermi. Tmavé pozadie znamená, že tlačidlo je zapnuté a svetlé pozadie znamená, že je vypnuté. Zobrazenie príjemcov skrytej kópie Ak ste príjemca správy, nezobrazí sa vám, či odosielateľ pridal príjemcov do poľa Skrytá. Po otvorení správy môže príjemca správu zobraziť rovnako ako akýkoľvek iný.

Objednaním služieb DHL Vy ako „Odosielateľ“ súhlasíte vo svojom mene a v mene príjemcu Zásielky (ďalej len „Príjemca“), alebo v mene akejkoľvek inej osoby, ktorá má na odoslaní tejto Zásielky záujem, s tým, že na prepravu zásielky sa budú vzťahovať tieto VOP pre Zásielky.

Akýkoľvek príjemca znamená

V súlade s § 4 ods. 4 VZN č.07/2013 je príjemca povinný podieľať sa na Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu na jeho účet bezhotovostne.

Akýkoľvek príjemca znamená

Príjemca - znamená osoba, ktorá je označená Platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej operácie; Reklamácia – písomné podanie, ktoré smeruje voči správnosti a/alebo kvalite

Akýkoľvek príjemca znamená

Hluk môže byť interný alebo externý. Komunikačný proces je dynamický, kontinuálny, nezvratný a kontextový. d) pojem „vláda alebo organizácia pôvodu“ znamená vládu, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, alebo organizáciu NATO, ktorá prvá poskytla technické informácie súvisiace s majetkovýmiprávami, e) pojem „príjemca“ znamená vládu, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody, alebo organizáciu Význam slova „príjemca“ v Slovníku slovenského jazyka. Význam a typické výrazy slova „príjemca“ v Slovníku slovenského jazyka. príjemca kto niečo prijíma • prijímateľ: príjemca, prijímateľ listu, zásielky, daru • kniž. recipient • práv.

Akýkoľvek príjemca znamená

V súlade s § 4 ods. 4 VZN č.07/2013 je príjemca povinný podieľať sa na Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť príjemcovi dotáciu na jeho účet bezhotovostne. “Zdravotnícky pracovník (ZP)” znamená každú fyzickú osobu, ktorá je členom zdravotníckej, stomatologickej inštitúcie, organizácie alebo združenia poskytujú spoločnosti akýkoľvek typ služieb, alebo prevody hodnoty takýmto príjemco Význam pojmu „dôverné informácie“ je vysvetlený v odseku 12. Pod pojmom „ výstup“ sa rozumie akýkoľvek výstup alebo iný produkt alebo výsledok služieb Príjemca bude zachovávať dôvernosť takýchto dôverných informácií s použitím  príjemcu alebo poškodiť jeho obchodné záujmy.

Akýkoľvek príjemca znamená

Hluk môže byť interný alebo externý. Komunikačný proces je dynamický, kontinuálny, nezvratný a kontextový. Príjemca - znamená osoba, ktorá je označená Platiteľom ako príjemca finančných prostriedkov platobnej operácie; Reklamácia – písomné podanie, ktoré smeruje voči správnosti a/alebo kvalite Je tu však hneď niekoľko háčikov. Po prvé, na zmazanie správy máte len desať minút.

2018 „vy“ a „vaše“ znamená odosielateľa zásielky a prípadne príjemcu zásielky, označujú akýkoľvek tovar, materiál alebo veci, preprava ktorých. Pravidlá štátnej pomoci sa vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, ak je príjemcom pomoci podnik. ❑ Podnik: akýkoľvek subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť   Pri vyslaní Broadcast sú príjemcom všetky počítače v danej podsieti Preto je sieťový broadcast prepravovaný rovnako, ako akýkoľvek iný IP datagram. V ethernetovej sieti to znamená odoslanie datagramu v rámci, ktorého cieľová MAC & Príjemca je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so 6. príjemca pomoci vyhlasuje, že mu nevznikol akýkoľvek právny záväzok súvisiaci. Korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, Akýkoľvek prejav korupcie je na Slovensku trestným činom. „Príjemca“ alebo „Adresát“ označuje osobu, ktorej meno je uvedené na (leteckom ) „Balík“ označuje akýkoľvek jednotlivý balík alebo vec, ktorú spoločnosť FedEx 4.4 Označenie „Bill Third Party“ znamená, že poplatky budú fakturované i 25.

Akýkoľvek príjemca znamená

Táto veta znamená, že majiteľ zásielky ju z akéhokoľvek dôvodu neobdržal a po uplynutí … Nech je už príjemca akýkoľvek, je neprirodzené, aby sa moderátor pri uvádzaní správy, ktorá je tragická usmieval. „Často sa totiž zdá, že hlásateľovi samotnému uniká zmysel toho, čo hovorí, a niektorí sa držia svojho ustáleného a vďačného nadšeného výrazu aj vtedy, keď popisujú zemetrasenie, masové vraždy Akýkoľvek zostatok pripadá k dobru odosielateľovi. 3.7 Pokiaľ to právny poriadok nezakazuje, spoločnosť UPS si vyhradzuje právo, nie je však povinná, kedykoľvek otvoriť a skontrolovať alebo prezerať pomocou röntgenového prístroja ktorýkoľvek balík, odovzdaný jej na prepravu., Táto darčeková poukážka Vám umožňuje kúpiť akýkoľvek tovar v hodnote 40, 60 alebo 99 eur v internetovom obchode parfumerka.eu podľa vlastného výberu. Ak celková suma objednávky presiahne nominálnu hodnotu poukazu, jeho príjemca sa zaväzuje rozdiel doplatiť. Suma objednávky nemože být nižšia ako nominálna hodnota poukazu. žiadnej tretej strane (s výnimkou svojich pobočiek).

pojem „organizácia NATO“ znamená Severoatlantickú radu a akýkoľvek pomocný civilný alebo vojenský orgán vrátane Medzinárodného vojenského veliteľstva, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia Dohody o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu, podpísanej v Ottawe 20 colné odbavenie vašej zásielky (to znamená najmä prepustenie do príslušného colného režimu) a zároveň potvrdzujete, že sme príjemcom zásielky pre účely určenia colného deklaranta na preclenie a colné odbavenie, ak budeme subkontrahovať túto činnosť. Ak akýkoľvek colný orgán bude “ LYRECO ” znamená Lyreco CE, SE, Panholec 20, 902 01 Pezinok. Ďalej len “Poskytovateľ “. “ Klient ” znamená akýkoľvek právny subjekt, ktorý akceptoval podmienky poskytovania služby Elektronická fakturácia vo formáte PDF. Ďalej len “Príjemca”. “ Zmluvné strany ” znamená “Poskytovateľ” a “Príjemca” Ak ste príjemca platby, môžeme vám preplatiť sumu za storná, ktoré boli voči vám uplatnené v týchto prípadoch: storno vám bolo uplatnené z dôvodu označenia platby ako „Neoprávnená platba“ (okrem akejkoľvek platby označenej ako „Neoprávnená platba“ vykonanej mimo prostredia spravovaného spoločnosťou PayPal), alebo Príjemca bf)úveru akýkoľvek iný subjekt, ktorý znamená najmä tie druhy spoločností, ktoré sú uvedené v prílohe ,, k Príjemca osobných údajov : znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, orgán verejnej moci, agentúru alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté; Sprostredkovateľ osobných údajov : fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracováva osobné údaje pre n) „príjemca“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, štátny orgán, agentúru alebo akýkoľvek iný orgán, pre ktorý sa údaje poskytujú, či je to tretia strana alebo nie; Hlava II Rozsah uplatňovania a štruktúra Článok 2 Rozsah uplatňovania 1.

usd kalkulačka euro
kde môžem získať bitcoinovú kartu
0,0015 btc na naira
447 50 gbp na eur
oceňovanie starých mincí
cena btc až xrp

príjemca je oprávnený Dielo používať alebo k nemu pristupovať len spolu so šablónou; (2) akýmkoľvek tovarom alebo službami určenými na ďalší predaj alebo distribúciu napríklad vrátane hrnčekov, tričiek,

Zložitosť procesu komunikácie. Akýkoľvek kontakt je vytvorený s konkrétnym cieľom, ktorý nie je vždy v zhode s oboma partnermi. Tmavé pozadie znamená, že tlačidlo je zapnuté a svetlé pozadie znamená, že je vypnuté.

- "príjemca" rádioaktívneho materiálu znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej je tento materiál zaslaný, - "miesto pôvodu" a "miesto určenia" znamená miesta situované v dvoch rôznych štátoch, buď v členských štátoch spoločenstva, alebo v tretích krajinách, ktoré sa preto nazývajú "krajina pôvodu" a "krajina určenia",

sep. 2015 právomoc prejednávať akýkoľvek spor medzi NA a príjemcom týkajúci sa Príjemca je povinný používať online nástroj Mobility Tool+ na  30. jún 2020 ako sa používa v Kódexe zverejňovania ZP/ZO EFPIA, má význam ZP, ktorý je zreteľne identifikovateľným príjemcom sumy má byť zverejnená na poskytujú členom akýkoľvek typ služieb, alebo akýkoľvek iný druh  osoby uvedenej v prepravnom doklade ako odosielateľ alebo príjemca. Medzinárodné dohovory v príslušných prípadoch znamenajú Medzinárodný dohovor Subdodávateľ je akýkoľvek poskytovateľ služieb, ktorého si spoločnosť CEVA  Ak nie je uvedené inak, odkazy na "príjemcu" a "príjemcov" zahŕňajú a) Akýkoľvek presun možno vykonať len do výšky maximálne 20% zo sumy pridelenej.

nov. 2018 „vy“ a „vaše“ znamená odosielateľa zásielky a prípadne príjemcu zásielky, označujú akýkoľvek tovar, materiál alebo veci, preprava ktorých. Pravidlá štátnej pomoci sa vo všeobecnosti uplatňujú len vtedy, ak je príjemcom pomoci podnik. ❑ Podnik: akýkoľvek subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť   Pri vyslaní Broadcast sú príjemcom všetky počítače v danej podsieti Preto je sieťový broadcast prepravovaný rovnako, ako akýkoľvek iný IP datagram. V ethernetovej sieti to znamená odoslanie datagramu v rámci, ktorého cieľová MAC & Príjemca je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití dotácie v súlade so 6. príjemca pomoci vyhlasuje, že mu nevznikol akýkoľvek právny záväzok súvisiaci. Korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie alebo deformuje riadne vykonávanie povinnosti alebo správanie požadované od príjemcu úplatku, Akýkoľvek prejav korupcie je na Slovensku trestným činom.